LOADING...

Konsulence me arkitektin

Konsulence me Arkitektin:Arkitekt Endri Dervishi, Diplomuar prane Universitetit Politeknik te Tiranes, Fakulteti i Inxhinierise, Dega Arkitekture me nje experience 10 vjecare ne tregun shqiptar dhe ate nderkombetar ofron sherbimet e Interior Design dhe konsulences duke studiuar tendencat e fundit nga vende të ndryshme të botës duke ndikuar keshtu ne filozofine e design-it te Velvet Curtains and Professional Interior Design. Që ne fillimet e saj Velvet Curtains and Professional Design sebashku me arkitektin e saj Ark. Endri DERVISHI ka ndikuar ne rritjen e dhe permiresimin e stilit te jeteses për klientet e saj nëpërmjet tekstileve të saj unike, aksesoreve per shtepi dhe mobiljeve design. Konsulenca me arkitektin si dhe  projektimi, realizimi dhe stili unik kane bere te mundur perdorimin e textileve me standarte te larta nga vendet te ndryshme te botes me cilesi te pakrahasueshme qe i pershtaten dhe grupit te arkitekteve qe bashkepunojne me Velvet Curtains and Professional Interior Design per te gjitha projektet e tyre.